Na potrzeby niniejszej ankiety definiujemy Odpowiedzialne przywództwo jako postawę liderów, polegającą na dokładaniu wszelkich starań, aby realizować ważne zadania, nieustającym popychaniu spraw do przodu oraz braniu odpowiedzialności za swoje słowa, działania i rezultaty.    

1.*

Myśląc o powyższej definicji oraz o liderach w swojej organizacji, jak określa Pan/Pani swoje zadowolenie z aktualnego poziomu Odpowiedzialnego przywództwa i zdolności wyrażania go przez menedżerów średniego i wyższego szczebla, w Państwa firmie w porównaniu do innych organizacji z branży.

Brak zadowolenia – znacznie ustępujemy liderom rynku                   Pełne zadowolenie – jesteśmy liderami rynku  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10